O badaniu

Co to jest Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi, badanie na pasożyty czy zakwaszenie organizmu?

Jest to technika badawcza służąca ocenie zdolności organizmu do utrzymania wewnętrznej stabilności, zwanej homeostazą. Warunkiem stabilności organizmu jest utrzymanie parametrów krwi na odpowiednim poziomie oraz zachowanie sprawnych mechanizmów adaptacyjnych do zmieniających się warunków wokół.

Homeostazę organizmu zaburzają: stres i niedobór snu, zanieczyszczona woda i powietrze, zła dieta oraz niewłasciwe odchudzanie, leki, przetworzona żywność, sztuczne witaminy, cukier, nadmiar używek, brak ruchu i inne.

Początki stosowania tej metody datuje się na początek ubiegłego stulecia, kiedy w obrazie mikroskopowym obserwowano krew pod kątem obecności krętków bladych, świadczących o zachorowaniu na syfilis.

Od tamtej pory technologia optyczna bardzo się rozwinęła -teraz pozwala na uzyskiwanie lepszych i wyraźniejszych powiększeń. Kamera cyfrowa zainstalowana na osi optycznej mikroskopu przesyła na bieżąco obraz pobranej krwi na ekran komputera umożliwiając wykonywanie zdjęć preparatu, a nawet rejestrację filmów poruszających się erytrocytów, leukocytów, innych składników żywej krwi -również tych niepożądanych. To rozwiązanie umożliwia wykonanie bardzo dokładnej analizy preparatów.

Co wykaże Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi?

obecność w organizmie:

  • pasożytów (badanie na pasożyty)
  • grzybów
  • metali ciężkich
  • kryształów kwasu moczowego
  • kryształów soli fosforanowo – wapniowych
  • obecność cholesterolu LDL, HDL

oraz określi:

  • jakie jest zakwaszenie organizmu,
  • niedobory mineralne,
  • agregację i rulonizację erytrocytów,
  • uszkodzenia erytrocytów ( wirusowe, infekcyjne, wolnorodnikowe)

Badanie na pasożyty

Podczas badania można również zaobserwować przeciwciała, świadczące o obecności pasożytów w organizmie .

Pod względem wykrywalności mikroskopowa analiza żywej kropli krwi jest najbardziej skuteczną z metod.

Czy wiesz, że…

Metale ciężkie (widoczne podczas badania) są przyczyną wielu chorób, w tym alergii.

Zakwaszenie krwi ( obniżone Ph) zmniejsza odporność organizmu, tworzy środowisko korzystne do rozwoju drobnoustrojów, co zwiększa zapadalność na choroby.

Każdy z nas ma swoje , indywidualne Ph – mikroskopowe badanie żywej kropli krwi może określić czy jest ono prawidłowe.

Agregacji i rulonizacji erytrocytów nie można określić tradycyjnym badaniem diagnostycznym, a zaburzenia równowagi kwasowo – zasadowej krwi mogą doprowadzić do incydentów zatorowo-zakrzepowych np. zawał serca czy udar niedokrwienny mózgu.

Wykryte drożdżaki są przyczyną około 150 różnych chorób.

Kryształy kwasu moczowego mogą świadczyć o wysokim poziomie kwasu we krwi, o zaburzeniach metabolicznych.

Kryształy mogą odkładać się w stawach, tkankach miękkich , np. dna moczanowa.

Kryształy soli fosforanowo- wapniowych świadczą m.in. o zaburzeniach gospodarką wapniową .